Nieuws

Referenties

En verder:

Kick off

Bij veranderende contracten passen ook veranderende rollen. Teneinde de verwachtingspatronen van partijen over en weer optimaal op elkaar te kunnen afstemmen en de communicatie binnen het bouwproject te optimaliseren, kan gekozen worden voor een project-start up.

Daar waar de bouwparticipanten in een open sfeer over zowel hun individuele belangen als ook de collectieve projectbelangen kunnen spreken, zal tussen partijen een vertrouwensband ontstaan, waardoor de communicatie in het uitvoeringstraject effectiever zal gaan verlopen.

Wat