‘De bouw vervliegt 5 miljard per jaar door miscommunicatie’

 daar moet iets aan te doen zijn

Uit diverse publicaties van ondermeer de Regieraad Bouw en Stichting Bouwresearch blijkt dat de faalkosten binnen de bouwbranche worden geschat op ongeveer 10% van de jaaromzet. Uit alle beschikbare documentatie blijkt, dat de factor 'mens/communicatie' de meest kritische succesfactor is. Echter:

- als de bestekschrijver blijft knippen en plakken . . .;

- de calculator alleen maar onder tijdsdruk de techniek afprijst . . .;

- de werkvoorbereider niet alle relevante informatie compleet heeft . . .;

- de uitvoerder de administratieve spelregels niet kent . . .;

- en de projectrisico's intern worden bepaald door degene met "de macht", dan blijft de bouw – zonder verandering – als een schaatser haar rondjes draaien en kunnen vaste patronen niet worden doorbroken.

Middels adviezen, workshops en projectspecifieke trainingen wil Kpieto een bijdrage leveren aan het optimaliseren van interne processen. Door bewust te sturen op risico's, kunnen faalkosten worden teruggedrongen en kan een meer duurzame relatie met de partners in de bouwketen ontstaan.

Nieuws

Referenties

En verder: