Nieuws

Referenties

En verder:

Projectbegeleiding

Bij een projectbegeleiding staat Kpieto haar opdrachtgever met raad en daad terzijde. Van tevoren worden duidelijke afspraken gemaakt wat de verlangde input van Kpieto moet zijn.

In onderling overleg kan worden gekozen voor ondermeer:

* bestekcheck;

* advies over het stellen van vragen bij de inlichtingen;

* advies omtrent het schriftelijk waarschuwen tegen tegenstrijdigheden in een bestek;

* het inrichten van een offerte met verwijzing naar algemene voorwaarden;

* het duiden van juridische valkuilen;

* het opstellen van een checklist ten behoeve van de kick off van het werk;

* het opstellen van checklisten ten behoeve van de uitvoering (checklist technische wijziging; stagnatieprotocol; schadeprotocol);

* het projectspecifiek trainen van betrokken projectleiders.

Wat