Nieuws

Referenties

En verder:

Wat

Projectevaluatie

Binnen een "sociaal veilige omgeving" wordt een reeds opgeleverd bouwproject mondeling dan wel schriftelijk geƫvalueerd tussen de diverse actoren. De evaluatie heeft ten doel in objectieve zin de oorzaken bloot te leggen van miscommunicatie. Door binnen dezelfde context meerdere waarheden te aanvaarden, wordt niet gefocust op de schuldvraag, doch wordt gezamenlijk naar verbeterpunten gezocht waardoor tussen partijen een duurzame relatie kan ontstaan.

De ervaring leert dat deelnemers van een dergelijke evaluatie zeer enthousiast zijn en met een positief kritische blik naar hun eigen bedrijfsprocessen kijken, waardoor verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd.