Nieuws

Referenties

En verder:

Wat

Risicomanagement

Risicomanagement is dé tool teneinde de alsmaar stijgende faalkosten te reduceren. Daarnaast wordt gezien dat bij innovatieve bouwcontracten doorgaans wordt gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) waarbij een inschrijvende partij punten kan scoren ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit van het door haar gebruikte risicomanagementsysteem.

In onderling overleg met Kpieto kan worden bezien hoe en op welke wijze met eenvoudige middelen en methodieken (RISMAN/GOKIT)risico's kunnen worden geïdentificeerd en beheersbaar worden gemaakt.

Als al een risicomanagementsysteem voorhanden is, kan gekeken worden hoe binnen het betreffende systeem over risico's wordt gecommuniceerd, waardoor het betreffende systeem effectiever kan worden toegepast.

 

Vanaf mei 2010 is Kpieto aangesloten bij RISNET. Binnen dit ambassadeurschap worden de navolgende taken nagestreefd:

 

* het beter beheersen van projecten;

* het beter communiceren met ketenpartners;

* een eenduidige toepassing van risicomanagement, waardoor prestaties van een organisatie worden verbeterd.