Spelregels

Op alle diensten van Kpieto! BV zijn van toepassing algemene voorwaarden die de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kpieto! BV als adviseur regelen. Deze branchevoorwaarden staan bekend onder de naam: De Nieuwe Regeling (DNR ) 2011.

 

Binnen deze voorwaarden is een beperking opgenomen van aansprakelijkheid van de adviseur.

In afwijking van artikel 15 DNR 2011 is de door Kpieto! BV te vergoeden schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten; dit laatste met een maximum van € 500.000

per aanspraak en € 1.000.000 per contractjaar onder voorwaarde dat de door Kpieto! BV bij Nassau Verzekering Maatschappij NV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot polisdekking besluit. Op eerste verzoek wordt informatie gegeven over de afgesloten verzekering.

Download: U kunt kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden.

Nieuws

Referenties

En verder: