Nieuws

Referenties

En verder:

Strategische communicatie

Communiceren is maatwerk. Door de snelheid waarmee bouwprocessen verlopen in combinatie met het gebruik van e-mail, kan bij de ontvanger van de boodschap net de verkeerde snaar worden geraakt, waardoor een relatie onnodig onder druk kan komen te staan. Praktisch iedere technische wijziging heeft direct consequenties voor: bouwtijd, kwaliteit en geld. Eerst denken en dan doen luidt het devies.

Na een probleemanalyse en het in kaart brengen van de diverse stakeholders, wordt getracht "achter de schermen" dusdanig te sturen dat de bouwprocessen op gang blijven, de cliënt haar doel kan bereiken, zonder dat de relaties tussen de bouwparticipanten verstoord raken.

 

Helaas ontkomen partijen soms niet aan een gang naar de Raad van Arbitrage of de rechtbank. In dat geval kan Kpieto haar cliënt desgewenst begeleiden naar een samenwerkende ketenpartner als Bierman Advocaten te Tiel.

Wat