‘Repeterend stapt de bouw in

dezelfde valkuilen’

- Pieter de Vries

Onvolledige informatie, het niet vastleggen van afspraken en het werken op basis van aannames siert de top drie van de grootste risico's binnen bouwprojecten.

Pieter de Vries is ruim 15 jaar werkzaam geweest als bouwrechtadvocaat bij Bierman Advocaten te Tiel en was oprichter van de sectie Bouw en Vastgoed. Na ruim 2000 behandelde zaken weet hij als geen ander waar het in een bouwproces tot een conflict kan komen. In de stellige visie van Pieter staat de bouw aan de vooravond van een mentaliteitsverandering waarbij risico's moeten worden omgezet en verzilverd in kansen. Als advocaat werd Pieter vaak te laat bij problemen geconsulteerd, waardoor de gang naar de Raad van Arbitrage/de rechtbank feitelijk onvermijdelijk was geworden. Pieter wil zich vol enthousiasme focussen op het begin van een project, waardoor faalkosten kunnen worden vermeden dan wel gereduceerd en partijen met behoud van relatie met elkaar zaken kunnen blijven doen.

Op 7 augustus 2009 besloot Pieter het adviesbureau Kpieto op te richten. In aanvang werden de werkzaamheden gecombineerd met de advocatuur; vanaf 1 januari 2011 richt Pieter fulltime zijn energie op Kpieto. Inmiddels is Pieter ambassadeur van RISNET geworden en zal vanuit deze hoedanigheid de navolgende taken verrichten:
- projecten beter beheersbaar maken;
- zorg dragen voor een verbeterde communicatie binnen ketenpartners;
- risicomanagement eenduidig toepassen waardoor prestaties van organisaties worden verbeterd.

Pieter heeft door zijn juridische achtergrond een meer dan ruime ervaring met de procesmatige kant van de bouw. Teneinde de dienstverlening richting cliënten te optimaliseren, behaalde Pieter het vakdiploma makelaardij (Stichting Vakopleiding Makelaardij) alsmede het STABU-diploma Bestekschrijver.

Uiteraard vindt constante scholing plaats op het gebied van ondermeer: RAW-bestekken; functioneel specificeren alsmede systeemgerichte contractbeheersing. Daarnaast verdiept Pieter zich constant in de communicatieve aspecten van de diverse bouwprocessen middels het volgen van compacte en gedegen (sociale) opleidingen en het bijhouden van relevante vakliteratuur. Pieter is lid van de Lighthouseclub Nederland, departement Betuwe en beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de bouw. Als ketenpartners kunnen onder andere worden genoemd: Stichting STABU, RISNET, Bureau DakAdvies (BDA), Vakfederatie Rietdekkers, Bierman Advocaten.

Nieuws

Referenties

En verder: